HTML đến PDF.

Chuyển đổi HTML sang PDF nhanh nhất

Maximum upload file size: 5 MB

Use Remote URL
Upload from device

Đây là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi các trang web HTML thành tệp PDF. Tài liệu kết quả có thể được tải xuống hoặc xem trong trình duyệt của bạn. Nó hoạt động với bất kỳ trang web nào chứa mã HTML hợp lệ và không yêu cầu bất kỳ phần mềm bổ sung nào (như Adobe Acrobat).

igorocean.com html to pdf Converter là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi các trang web HTML thành các tệp PDF. Tài liệu kết quả có thể được tải xuống hoặc xem trong trình duyệt của bạn. Nó hoạt động với bất kỳ trang web nào chứa mã HTML hợp lệ và không yêu cầu bất kỳ phần mềm bổ sung nào (như Adobe Acrobat).

Bộ chuyển đổi này rất dễ sử dụng. Chỉ cần nhập URL của trang HTML bạn muốn chuyển đổi và nhấp vào nút "Chuyển đổi HTML". Công cụ sẽ tự động tạo tệp PDF dựa trên mã HTML của trang web.

Tài liệu PDF kết quả sẽ trông giống hệt như trang HTML gốc, bao gồm tất cả định dạng, hình ảnh và liên kết. Bạn cũng có thể chọn tải xuống tệp PDF hoặc xem nó trong trình duyệt của mình.

Trình chuyển đổi HTML sang PDF này là một cách tuyệt vời để lưu các trang HTML để xem ngoại tuyến. Nó cũng hữu ích để lưu trữ các trang web hoặc tạo các tệp PDF từ các trang web không cung cấp tùy chọn tải xuống.

Công cụ sẽ tự động tạo tệp PDF dựa trên mã HTML của trang web.

Tài liệu PDF kết quả sẽ trông chính xác

igorocean.com html to pdf Converter là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi các trang web HTML thành các tệp PDF. Tài liệu kết quả có thể được tải xuống hoặc xem trong trình duyệt của bạn. Nó hoạt động với bất kỳ trang web nào chứa mã HTML hợp lệ và không yêu cầu bất kỳ phần mềm bổ sung nào (như Adobe Acrobat)

Cookies!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
Copyrights © 2022. All Rights Reserved, Trademarks and brands are the property of ToolsOcean.com