Base64 mã hóa

Công cụ mã hóa Base64 trực tuyến miễn phí của Toolocean.com cho phép bạn chuyển đổi văn bản hoặc dữ liệu nhị phân thành chuỗi Base64 để sử dụng với HTML, JavaScript, CSS, XML và các công nghệ Web khác. Thuật toán mã hóa Base64 chuyển đổi dữ liệu đầu vào của bất kỳ độ dài nào thành chuỗi đầu ra có độ dài cố định gồm 64 ký tự ASCII có thể in được. Công cụ này cực kỳ hữu ích để mã hóa dữ liệu nhị phân thành định dạng có thể được truyền qua email hoặc được sử dụng trong ứng dụng web. Để sử dụng công cụ, chỉ cần nhập dữ liệu văn bản hoặc nhị phân của bạn vào trường nhập và nhấp vào nút "Mã hóa". Chuỗi mã hóa Base64 sẽ được hiển thị trong trường đầu ra. Bạn có thể sao chép và dán chuỗi này vào ứng dụng web hoặc tin nhắn email.

Thuật toán mã hóa Base64 được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành định dạng có thể được truyền an toàn qua email hoặc được sử dụng trong ứng dụng Web. Base64 là một sơ đồ mã hóa dựa trên ký tự sử dụng 64 ký tự ASCII có thể in để thể hiện dữ liệu nhị phân 24 bit. Thuật toán mã hóa Base64 chuyển đổi dữ liệu đầu vào của bất kỳ độ dài nào thành chuỗi đầu ra có độ dài cố định gồm 64 ký tự ASCII có thể in được. Điều này có nghĩa là chuỗi đầu ra sẽ luôn có cùng độ dài, bất kể kích thước của dữ liệu đầu vào. Thuật toán mã hóa Base64 được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành định dạng có thể được truyền an toàn qua email hoặc được sử dụng trong ứng dụng Web. Base64 là một sơ đồ mã hóa dựa trên ký tự sử dụng 64 ký tự ASCII có thể in để thể hiện dữ liệu nhị phân 24 bit. Thuật toán mã hóa Base64 chuyển đổi dữ liệu đầu vào của bất kỳ độ dài nào thành chuỗi đầu ra có độ dài cố định gồm 64 ký tự ASCII có thể in được. Điều này có nghĩa là chuỗi đầu ra sẽ luôn có cùng độ dài, bất kể kích thước của dữ liệu đầu vào.

Thuật toán mã hóa Base64 được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành định dạng có thể được truyền an toàn qua email hoặc được sử dụng trong ứng dụng Web. BASE64 là một sơ đồ mã hóa dựa trên ký tự sử dụng 64 ký tự ASCII có thể in được.

Cookies!

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi sẽ cho rằng bạn hài lòng với nó.